Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Inschrijving stagiairs bij het BIV: hoogste trimestrieel cijfer in 5 jaar

woensdag 16 januari 2019

Inschrijving stagiairs bij het BIV: hoogste trimestrieel cijfer in 5 jaar
©Shutterstock

Het laatste trimester van het jaar is traditioneel een drukke periode op de stagedienst van het BIV. Veel aspirant-stagiairs gaan op zoek naar een erkend stagemeester, waarna ze na het afwerken van de competentietest door onze Uitvoerende Kamer of Kamer van Beroep kunnen worden ingeschreven op de lijst van stagiairs. Na deze beslissing kunnen ze starten als stagiair-vastgoedmakelaar. Afgelopen trimester heeft dit ook zijn weerslag gevonden in de cijfergegevens. Er werden niet minder dan 175 nieuwe Nederlandstalige stagiairs ingeschreven bij het BIV, wat het hoogste trimestrieel cijfer is in de laatste vijf jaar. Het aantal inschrijvingen ligt ook 19,9 % hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. 158 stagiairs werden ingeschreven op de kolom bemiddeling, 9 op de kolom van de syndici en 8 op beide kolommen.

Anderzijds vroegen in dezelfde periode 32 stagiairs hun weglating bij het BIV aan, en werden 25 stagiairs ambtshalve weggelaten. Stagiairs worden door de Uitvoerende Kamer ambtshalve weggelaten wanneer ze er na een voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst niet in slagen binnen de drie maanden een nieuwe stagemeester te vinden of wanneer de stage niet binnen een periode van drie jaar volbracht wordt (door niet deel te nemen aan de bekwaamheidsproef op het einde van de stage of door er niet voor te slagen).

Nieuwstags