Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Indicatief rooster Brusselse referentiehuurprijzen beschikbaar

woensdag 6 december 2017

Indicatief rooster Brusselse referentiehuurprijzen beschikbaar

Artikel 225 van de ordonnantie betreffende de regionalisering van de Brusselse woninghuur vermeldt dat de Brusselse regering een indicatief rooster van referentiehuurprijzen opstelt. Het gaat om een rooster met maandelijkse richthuurprijzen per vierkante meter bewoonbare oppervlakte volgens de staat van de woning en het woningtype. Er werd eveneens een kaart en een lijst met wijken opgenomen, het bijhorende rooster en een tabel die weergeeft of de huurprijs verlaagd of verhoogd kan worden in functie van de eigenschappen van de woning (bv. een garage).

Voor alle duidelijkheid: het rooster is louter indicatief en dus niet verplicht te gebruiken! Het wil aan verhuurders de mogelijkheid bieden om in te schatten wat een optimaal huurbedrag is, rekening houdend met een hele reeks interne en externe objectieve elementen. De huurder zal via het rooster een oordeel kunnen vellen over de huurprijs die hem wordt gevraagd, rekening houdend met de markt en de eigenschappen van het goed.

>> Download de referentieroosters en -tabellen

Het uitvoeringsbesluit verscheen op 29 november in het Staatsblad. De vernieuwe Brusselse huurwetgeving treedt op 1 januari in werking. Om de sector makkelijker vertrouwd te maken met de nieuwe regelgeving heeft “Brussel Huisvesting” een informatiefolder en een juridische brochure ontwikkeld met daarbij ook een aantal praktische instrumenten. Het loont zeker de moeite om deze in te kijken!

Nieuwstags