Terug naar het overzicht

Huursubsidie en huurpremie: huurprijs en maximumhuurprijs voortaan gelijktijdig geïndexeerd

donderdag 30 juni 2022

Te huur foto

De Vlaamse Regering keurde recent een ontwerpbesluit definitief goed dat het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 aanpast voor wat de wijze van indexering van de huurprijs betreft.

Door de zeer hoge inflatie dreigen veel aanvragers en gerechtigden hun tegemoetkoming in de huurprijs te verliezen. Bij de aanvraag en berekening van de huursubsidie en de huurpremie mag de huurprijs niet meer bedragen dan een bepaalde maximumhuurprijs. Zowel de huurprijs als de maximale huurprijs worden jaarlijks geïndexeerd, tenzij de huurder kan aantonen dat zijn huurprijs niet geïndexeerd is of een lagere indexevolutie volgt. Omdat het moment waarop deze twee huurprijzen worden geïndexeerd in de huidige regelgeving niet samenvalt, wordt een tweede indexeringsformule voorzien, naast de huidige indexeringsformule van de huurprijs. 

Met de nieuwe indexeringsformule wordt de huurprijs net zoals de maximumhuurprijs geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van oktober van het voorgaande jaar en zal de huurprijs voortaan op dezelfde wijze evolueren als de maximale huurprijs. De huurprijs wordt voortaan berekend volgens een van de in het besluit vermelde indexeringsformules. De indexeringsformule die resulteert in de laagste huurprijs wordt toegepast. Deze nieuwe wijze van indexering zal in voege treden op 1 juli 2022.

Nieuwstags