Terug naar het overzicht

Hoeveel tijd verloopt er tussen inschrijving op de lijst van stagiairs en opname op het tableau?

woensdag 22 januari 2020

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Geregeld brengen we in de BIV-Mail interne cijfers naar voor. Deze keer gingen we het gemiddeld aantal dagen na vanaf de inschrijving op de lijst van stagiairs tot wanneer de stagiair als titularis werd aanvaard. De toelating tot de bekwaamheidstest die de stagiair van de Uitvoerende Kamer ontvangt, betekent het officiële einde de stage. De stagiair blijft wel zijn statuut van stagiair behouden tot hij wordt opgenomen op het tableau van titularissen (na het slagen voor de bekwaamheidsproef). Ter herinnering: een stagiair moet minstens 200 dagen stage lopen in een periode van minimum 12 en maximaal 36 maanden.

Als we de cijfers erbij halen sinds 2005 komen we aan een gemiddeld aantal dagen van 783. Meer dan twee jaar dus. Allicht ligt het gemiddelde nog hoger aangezien heel wat personen die in 2017 en 2018 stagiair werden nog bezig zijn met hun stage (in de cijfers  wordt enkel gekeken naar afgelopen stages). Opgesplitst naar diploma merken we dat een master in de rechten gemiddeld 818 dagen stagiair blijft, een bachelor in het vastgoed 778 dagen. Bij een syndicus is dat gemiddeld 751 dagen, bij de bemiddelaar 778.

Gezien het gemiddeld aantal dagen vrij hoog ligt en zich dicht tegen de maximale grens van drie jaar (1.095 dagen) bevindt, herhalen we nog eens dat je als stagiair uiterlijk binnen de 36 maanden na de officiële start van je stage geslaagd moet zijn voor de schriftelijke en de mondelinge bekwaamheidsproef. Stagiairs die niet binnen de 36 maanden ingeschreven zijn op het tableau worden ambtshalve weggelaten en dienen bij wederinschrijving de volledige stage over te doen. 

Nieuwstags