Terug naar het overzicht

Hoe staat het met de conformiteitsattesten?

woensdag 3 juli 2024

kaart

Een recente schriftelijke vraag aan minister van Wonen Matthias Diependaele handelde over conformiteitsattesten. Eind 2023 bleek dat al 112 gemeenten het initiatief hadden genomen om via een gemeentelijke verordening een conformiteitsattest verplicht te maken. In 2022 waren dat er nog 93. Steeds meer gemeenten kiezen dus voor de invoering van een verplicht conformiteitsattest. Deze verplichting wordt altijd gefaseerd ingevoerd op basis van de ouderdom van de woning of op basis van een nieuwe verhuring. Eind 2023 waren er nog zo’n 125.000 conformiteitsattesten geldig. De attesten zijn doorgaans 10 jaar geldig.

Het woninghuurdecreet voorziet dat de vrederechter een compenserende bezetttingsvergoeding kan opleggen wanneer de nietigheid van een huurcontract wordt vastgesteld door toedoen van gebreken die reeds bij aanvang van het huurcontract aanwezig waren. Het is aan de rechter om te beslissen of hij deze vergoeding oplegt en hoeveel deze bedraagt. Huurders kunnen zich tot de gemeente wenden om een woningprobleem te melden. Indien de burgemeester een woning effectief ongeschikt of onbewoonbaar verklaart, wordt de woning geïnventariseerd en kunnen heffingen worden opgelegd tot de verhuurder herstelwerken uitvoert. Het verhuren van een niet-conforme woning is immers een misdrijf dat door de Vlaamse Wooninspectie wordt opgespoord en beboet.