Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Het BIV is voortaan aangesloten op het nationaal rijksregister

woensdag 4 juli 2018

Het BIV is voortaan aangesloten op het nationaal rijksregister

De database van het BIV is voortaan rechtstreeks aangesloten op de gegevens van BOSA, het directoraat-generaal “Digitale Transformatie” van de FOD Beleid en Ondersteuning. Dat houdt in dat het BIV rechtstreeks geconnecteerd is met de gegevens uit het nationaal rijksregister, alsook met deze uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (voor de personen die niet in het rijksregister zijn opgenomen).

Ingevolge de ‘Only Once wet’ (wet van 5 mei 2014 houdende de verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren), is het BIV verplicht dit systeem te gebruiken.

In de loop van de maand juli zal het niet langer mogelijk zijn om je voornaam, naam of privé-adres in te geven of aan te passen via je persoonlijke account op de site. Dus vanaf dan kan je deze gegevens niet meer aanpassen en baseren wij ons rechtstreeks op het nationaal rijksregister als bron. Een update van je telefoon, e-mail of faxgegevens blijft wel mogelijk.

De Only Once wet beoogt om de administratieve verplichtingen te verlichten door ervoor te zorgen dat gegevens die reeds beschikbaar zijn in een authentieke bron, niet meer opnieuw gecommuniceerd hoeven te worden naar een federale instelling of Instituut, zoals het BIV.

Nieuwstags