Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Hervorming wet op de mede-eigendom komt steeds dichterbij

woensdag 7 februari 2018

Hervorming wet op de mede-eigendom komt steeds dichterbij
©BIV

Maandag 5 februari werd het wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de mede-eigendom en bevoegdheid van de vrederechter inzake mede-eigendom ingediend in de Kamer. Het ontwerp maakt deel uit van een ruimer pakket waarin verschillende wijzigingen aan het Burgerlijk Wetboek worden voorgesteld. Zie ook onze eerdere berichtgeving in BIV-Mail 193 en 211. Bekijk het wetsontwerp (titel 6).

Het ontwerp zet in op flexibilisering in de werking van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME). Zo zullen de gekwalificeerde meerderheden op de Algemene Vergadering worden versoepeld en kan, bij een blokkering in de besluitvorming, in bepaalde gevallen een voorlopig bewindvoerder worden aangewezen die zich in de plaats van de AV stelt. In een tweede krachtlijn beoogt men de efficiëntie van de VME door de statuten af te slanken, waardoor er niet bij elke nieuwe wetswijziging een aanpassing vereist is. Ook de invoering van een verplichte bijdrage aan het reservefonds is een belangrijke nieuwigheid.

Een derde krachtlijn voorziet in de herbalancering binnen de mede-eigendom. Zo zullen bv. eigenaars die hun appartement verhuren de verantwoordelijkheid hebben om hun huurder(s) te informeren over de genomen beslissingen binnen de AV. De vierde krachtlijn wil verduidelijking bieden aan mede-eigenaars, daar waar in het verleden soms rechtsonzekerheid heerste (bv. omtrent exclusieve gebruiksrechten, beschreven in de statuten). Het wetsontwerp is nu voer voor discussie in het Parlement. We houden je op de hoogte van het verdere verloop.

Nieuwstags