Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Hervorming wet op de mede-eigendom gepubliceerd

woensdag 4 juli 2018

Hervorming wet op de mede-eigendom gepubliceerd
©BIV

Maandag 2 juli werd de hervorming van de mede-eigendom gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2019.

De hervorming is grotendeels gestoeld op de aanbevelingen die de werkgroep, waar het BIV actief deel van uitmaakte, in maart 2017 formuleerde.

Nieuw is onder andere dat de gekwalificeerde meerderheden op de Algemene Vergadering (AV) worden versoepeld en dat bij een blokkering in de besluitvorming, in bepaalde gevallen een voorlopig bewindvoerder kan worden aangewezen die zich in de plaats van de AV stelt. Belangrijk is eveneens het bevoorrecht schuldeiserschap dat zal toekomen aan de Vereniging van de Mede-eigenaars (VME). Daardoor zullen de correct betalende mede-eigenaars in principe niet meer moeten opdraaien voor de kosten en lasten van een andere, wanbetalende mede-eigenaar. De VME zal een voorrecht genieten op de kavel van de verzuimende mede-eigenaar voor de aan de VME verschuldigde sommen (beperkt tot de bijdragen van twee boekjaren).

Lees ook het interview in BIV-NEWS met Yves Van Ermen n.a.v. de hervorming.

 

Nieuwstags