Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Hervorming vennootschapsrecht

woensdag 13 maart 2019

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Vanaf 1 mei 2019 treedt het hervormde vennootschapsrecht in werking. Kernwoorden daarbij zijn flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging.

Het nieuwe onderscheidingscriterium tussen de vennootschap, de vereniging en de stichting is niet langer het winstoogmerk maar wel het al dan niet bestaan van een winstuitkering. Bij vennootschappen is dit mogelijk, bij verenigingen en stichtingen verboden. Het aantal vennootschapsvormen wordt daarnaast flink beperkt. De volgende vennootschapsvormen blijven over: de BV (besloten vennootschap), de NV (naamloze vennootschap), de CV (coöperatieve vennootschap), de VOF (vennootschap onder firma), de CommV (commanditaire vennootschap) en de maatschap. De maatschap is de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.

De BV (de opvolger van de BVBA) bv. zal geen minimumkapitaal meer kennen. De inbreng van de vennoten wordt het eigen vermogen. De oprichters moeten wel over een toereikend aanvangsvermogen beschikken. Nieuw is ook dat arbeid en knowhow kunnen worden ingebracht in ruil voor aandelen. Op vlak van bestuur wordt veel vrijheid gelaten om in de statuten af te wijken van de standaardregeling. De NV is aangewezen bij grote ondernemingen. Eén persoon kan trouwens volstaan om een NV of BV op te richten.

Daarnaast komt er ook een flexibelere communicatie t.a.v. de aandeelhouders en de leden. Iedere rechtspersoon kan een e-mailadres laten opnemen en bekendmaken in de KBO. Communicatie verstuurd via dit e-mailadres krijgt zo een wettelijke basis en officiële bewijskracht. Daarnaast is het vennootschapsrecht van het land waar de statutaire zetel is gevestigd, van toepassing.

Voor nieuwe vennootschappen is het nieuw Wetboek van toepassing bij oprichting vanaf 1 mei 2019. Bestaande vennootschappen vallen uiterlijk vanaf 1 januari 2020 onder het nieuwe Wetboek. Dat betekent dat de dwingende bepalingen onmiddellijk van toepassing zijn, ook al werden de statuten nog niet aangepast. Die aanpassing moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging en ten laatste op 1 januari 2024. Meer info over de hervorming vind je ook in deze handige brochure.

 

Nieuwstags