Terug naar het overzicht

Geactualiseerde infoplicht overstromingsgevoeligheid van kracht vanaf 1 januari 2023

woensdag 7 december 2022

Wijziging informatieplicht klasse A B C D

De Vlaamse regering kon recent het uitvoeringsbesluit definitief goedkeuren dat de gewijzigde infoplicht rond overstromingsgevoeligheid regelt. Dit treedt samen met de nieuwe overstromingskaarten in werking op 1 januari 2023. De nieuwe informatieplicht is van toepassing op gevoerde publiciteit vanaf 1 januari 2023 en onderhandse overeenkomsten en authentieke akten die gesloten worden vanaf 1 april 2023.

Wat verandert er?

Er zal behoorlijk wat veranderen. Zo verdwijnt de opdeling tussen ‘effectief’ en ‘mogelijk’ overstromingsgevoelig. Voor de uitvoering van de informatieplicht zal er online automatisch een overstromingsrapport gegenereerd moeten worden (via www.watertoets.be). Het overstromingsrapport wordt gedifferentieerd op de overstromingskans van het perceel (= P-score) en van het gebouw (= G-score), en wordt onderverdeeld in 4 klassen. In de publiciteit zal de P-score en de G-score (in zoverre het perceel bebouwd is) moeten worden vermeld. Als een score zich in klasse D (middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat) bevindt, zal je ook het overstromingssymbool moeten vermelden.

Pas ook de publiciteit in je lopende verkoopdossiers aan!

In principe mag je als vastgoedmakelaar in de publiciteit en in de onderhandse overeenkomst gebruik maken van de informatie uit een overstromingsattest van ten hoogste één jaar oud, ongeacht deze hervorming. Dit kan echter voor verwarring zorgen. Kandidaat-kopers die vanaf 1 januari een overstromingsrapport genereren kunnen immers andere resultaten bekomen dan wat er in de publiciteit opgenomen is. We raden dan ook aan om vanaf die datum ook de lopende verkoopdossiers te updaten. Kwestie van de meest actuele info mee te geven om zo discussies achteraf te vermijden. De afgifte van een overstromingsrapport blijft gratis.

Nieuwstags