Terug naar het overzicht

Fysieke en hybride algemene vergaderingen tot nader order verboden

dinsdag 30 november 2021

Fysieke en hybride algemene vergaderingen tot nader order verboden
©® shutterstock

Afgelopen vrijdag 26 november kwam het Overlegcomité samen om nieuwe maatregelen te nemen om de coronacrisis in te dijken. Onderstaande maatregelen zijn op zaterdag 27 november ll. in werking getreden en blijven tot nader order van kracht. Het volgende Overlegcomité vindt plaats op 15 december. De afgelopen dagen was er onduidelijkheid omtrent de organisatie van algemene vergaderingen. Intussen hebben we klaarheid bekomen van de bevoegde kabinetten.

Algemene Vergaderingen

De autoriteiten bevestigden ons dat fysieke algemene vergaderingen binnen een mede-eigendom verboden zijn, gezien ze beschouwd worden als private bijeenkomsten. Ook hybride vergaderingen zijn verboden. De enige mogelijkheid is dus dat algemene vergaderingen volledig digitaal worden georganiseerd.

De FAQ van de overheid vermeldt het als volgt:

Het Overlegcomité heeft beslist dat private bijeenkomsten, behoudens de vermelde uitzonderingen, verboden zijn. Ondanks het feit dat een algemene vergadering mede-eigendom een wettelijke verplichting is, vallen algemene vergaderingen mede-eigendom onder private bijeenkomsten en kunnen deze bijgevolg niet fysiek plaatsvinden, tenzij ze in een privéwoning zouden doorgaan. Deze moeten dus volledig digitaal georganiseerd worden. Indien het niet mogelijk is om de vergadering digitaal te organiseren, kunnen deze vergaderingen rechtsgeldig worden uitgesteld tot een latere datum waarop de huidige maatregelen niet meer van toepassing zijn. Van zodra de maatregelen een fysieke algemene vergadering mede-eigendom mogelijk maken dienen deze vergaderingen zo vlug mogelijk georganiseerd te worden.

Gezien de syndici nood hebben aan concrete oplossingen werd er vanuit de sector bij Justitieminister Van Quickenborne aangedrongen om opnieuw een versoepelde schriftelijke besluitvorming in te voeren. We houden jullie op de hoogte hieromtrent.

De syndici en mede-eigenaars bevinden zich duidelijk in een situatie van overmacht. Deze overmacht houdt in:

  • De annulatie van alle algemene vergaderingen van de komende weken;
  • Het Overlegcomité interpreteert de Pandemiewet als volgt: het KB primeert tijdens haar werkingsduur. Op grond daarvan beargumenteert het OCC dat alle algemene vergaderingen uitgesteld kunnen worden tot na de periode waarin het KB met de veiligheidsvoorschriften van kracht is. Nadien zouden ze ‘ingehaald’ moeten worden;
  • Het mandaat van de syndicus, van de leden van de Raad van Mede-Eigendom, van de commissarissen van de rekeningen, … moet o.i. wegens overmacht als verlengd worden beschouwd. Elke andere interpretatie zou impliceren dat gebouwen zonder syndicus, Raad, commissarissen, … vallen, waardoor niemand nog het beheer waarneemt en niemand bevoegd is om na de overmachtsperiode een algemene vergadering samen te roepen;
  • Voor het nieuwe werkjaar wordt best gewerkt met voorlopige twaalfden. Gelet op de overmachtssituatie is dat de enige realistische piste om het goed beheer van het gebouw te blijven waarborgen.