Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Fiscaal aantrekkelijk aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap

woensdag 11 oktober 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Vanaf volgende jaar zullen zelfstandigen zonder vennootschap ook fiscaal voordelig een aanvullend pensioen kunnen opbouwen, net zoals de bedrijfsleiders van een vennootschap dat nu al kunnen. De ministerraad keurde vrijdag 6 oktober op voorstel van minister van Financiën Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat het fiscale luik van de nieuwe aanvullende pensioenen voor zelfstandigen regelt. Lees het persbericht hier.

De doelgroep voor de pensioentoezegging voor zelfstandigen wordt vooral gevormd door alle zelfstandigen zonder vennootschap (kleine zelfstandigen, vrije beroepers...inclusief meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers). Daarnaast komen ook zowat 10.000 zelfstandigen in bijberoep in aanmerking voor de regeling.

Op vlak van inkomstenbelasting houdt de regeling het volgende in:

  • de uitkeringen vanaf de vroegst mogelijke pensioenleeftijd of naar aanleiding van het overlijden van de aangeslotene worden in principe belast in de inkomstenbelasting tegen het tarief van 10 %;

  • De jaarlijkse stortingen leveren de zelfstandige een fiscaal voordeel op van 30 % mits de 80 %-regel gerespecteerd wordt. Die regel houdt in dat de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen maximaal 80 % van het brutojaarloon mag bedragen. Die grens geldt al als maximum voor het aanvullend pensioen dat zelfstandigen met een vennootschap kunnen opbouwen. Die 80 % wordt nu nog berekend in functie van het laatste brutojaarinkomen. Om te voorkomen dat een zelfstandige zichzelf in zijn laatste actieve jaar een fors hoger inkomen toekent om zo meer aanvullend pensioen op te kunnen bouwen, wordt bekeken of die grens voortaan berekend moet worden op meerdere jaren.

Er werd ook voorgesteld om de bijdragen en premies te onderwerpen aan de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen tegen het tarief van 4,4%. Momenteel kunnen zelfstandigen die via een eenmanszaak actief zijn amper een aanvullend pensioen opbouwen. Ze kunnen wel sparen via het systeem van het vrij aanvullend pensioen. Maar de stortingen die ze daarin kunnen doen, zijn beperkt. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron: Belgium.be, tijd.be

 

Nieuwstags