Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

EU wil meer transparantie in strijd tegen terrorismefinanciering, belastingontwijking en witwaspraktijken

woensdag 24 augustus 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De Europese Commissie is met een voorstel gekomen voor scherpere regels tegen terrorismefinanciering en voor meer transparantie over de werkelijke eigenaars van ondernemingen en trusts. Met dit voorstel neemt de Commissie het eerste initiatief voor de uitvoering van het actieplan tegen terrorismefinanciering, dat in februari eerder dit jaar het levenslicht zag. Opvallend is dat de termijn om het actieplan uit te voeren, wordt vervroegd van 26 juni 2017 naar 1 januari 2017. Het voorstel voorziet tegelijkertijd in de versterking van de bevoegdheden van de Europese financiële inlichtingendiensten. Meer samenwerking, meer transparantie en betere controles zijn de kernbegrippen in het voorstel.

Tegengaan van terrorismefinanciering

Zoals is aangekondigd in het actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering stelt de Commissie de volgende wijzigingen voor om te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het financieren van terroristische activiteiten.

  • Ruimere bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden van de EU en een vergemakkelijking van hun samenwerking
  • Misbruik van virtuele valuta voorkomen
  • Het gebruik van anonieme prepaidkaarten zoveel mogelijk terugdringen
  • Extra controles op geld uit landen met een hoog risico

Volgens de Commissie zal dit een sterk ontradend effect hebben, en zal dit de nationale autoriteiten helpen met het identificeren van personen die middelen verduisteren met het oog op bijvoorbeeld terrorisme.

Strengere transparantieregels om belastingontwijking en witwaspraktijken te voorkomen

Het voorstel zal de bij de vierde antiwitwasrichtlijn ingevoerde maatregelen versterken door middel van de volgende wijzigingen:

  • Volledige publieke toegang tot registers van uiteindelijke begunstigden van ondernemingen en bedrijfsgerelateerde trusts
  • Koppeling van deze registers om samenwerking tussen lidstaten te vergemakkelijken
  • De informatie die ter beschikking van de autoriteiten staat, uitbreiden door zorgvuldigheidscontroles op zowel bestaande als nieuwe rekeningen

Bovendien wil de commissie de planning voor een publieke, gedeelde inventaris die door de verschillende lidstaten gevoed wordt, versnellen. In het kader van deze inventaris zal de commissie de risico’s in de immosector analyseren.

“Nationale Lijst”

Vorige week communiceerden we nog op vraag van de cel “Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme” over de Nationale Lijst van personen en entiteiten die terrorisme plegen of geprobeerd hebben te plegen, vergemakkelijken of deelnemen en waarvan de fondsen en economische middelen bevroren worden. Deze lijst werd eind juli met 10 personen uitgebreid tot 12 personen (zie hiervoor BIV-Mail nr. 165).

Nieuwstags