Terug naar het overzicht

Erratum BIV-Mail 524

woensdag 12 juni 2024

Publicaties

In de nieuwsbrief van afgelopen woensdag was een fout geslopen. De wet houdende diverse bepalingen inzake economie waarin de regeling rond de basisbankdienst voor VME’s stond opgenomen werd al op 21 maart dit jaar gepubliceerd in het Staatsblad en trad op 31 maart in voege. Onze excuses hiervoor.

De wet die op 31 mei werd gepubliceerd omtrent bepalingen inzake economie omvat enkele wijzigingen aan de basisbankdienst voor VME’s, zoals het feit dat alle VME’s ondergebracht worden onder de basisbankdienst voor ondernemingen en dat er twee rekeningen worden gegarandeerd, namelijk een voor het werk- en een voor het reservekapitaal.