Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Enkele nieuwe gemeenten hebben een conformiteitsattest

donderdag 4 juli 2019

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Wie in Vlaanderen een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat ze aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (o.a. op vlak van veiligheid, gezondheid…). Om dat aan te tonen, kunnen eigenaars-verhuurders een conformiteitsattest aanvragen bij hun gemeente. In x-aantal gemeenten is een dergelijk attest een verplichting. Het attest kan gratis of betalend zijn en is doorgaans 10 jaar geldig. We raden vastgoedmakelaars aan om in die gemeenten waar ze een pand aanbieden, en waar een conformiteitsattest verplicht is, zelf de modaliteiten na te gaan in het desbetreffende gemeentelijk reglement (te consulteren via de gemeentelijke websites) of om contact te nemen met de lokale woondienst.  

Zeer recent werden in het Belgisch Staatsblad terug een vijftal gemeenten gepubliceerd waar een beperkte of gefaseerde verplichting van het conformiteitsattest aanwezig is. Via dit overzicht op de site van Wonen Vlaanderen kom je te weten in welke gemeenten het conformiteitsattest verplicht is.  Het conformiteitsattest is evenwel niet te verwarren met lokale kwaliteitslabels voor huurwoningen die in bepaalde gemeenten worden uitgereikt.

Nieuwstags