Terug naar het overzicht

Energieprestaties van de Vlaamse woningvoorraad ingeschat

woensdag 7 oktober 2020

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

In een recent onderzoek van het Steunpunt Wonen werd nagegaan wat de energieprestaties van de Vlaamse woningvoorraad zijn op basis van de EPC-databank van het Vlaams Energieagentschap (VEA). De EPC-dataset bevatte anno 2019 al meer dan een miljoen observaties van woningen. Daar waar de EPC’s in eerste instantie gebruikt worden om de koper of huurder te informeren over de energieprestaties, zijn deze EPC-data ook waardevol in een poging om de energieperformantie van de Vlaamse woningvoorraad in te schatten. 

Er werd vastgesteld dat de energiescore van eenzelfde type woning doorheen de jaren daalt en dus verbetert. Men stelt dat een gemiddelde verbetering van minder dan 2% per jaar voor de EPC-score voor verkoop onvoldoende is. Een energiescore van 400 terugbrengen naar een energiescore 100 tegen 2050 - wat de doelstelling van de Vlaamse overheid is - zou een daling vereisen van 4% per jaar. Qua ligging zijn er in de aantrekkelijke stedelijke locaties betere energetische kenmerken voor eenzelfde type woning dan elders. Het renovatieritme verloopt er ook vlotter dan elders. 

39% van de woningen gebouwd voor 1970 die worden verkocht, worden verlaten door bewoners ouder dan 75 jaar. Dit is een belangrijk element waarom de EPC-scores van huizen voor verkoop slechter scoren dan deze voor verhuur. Men verwacht dat de woningen die deze ouderen verlaten een slechtere EPC-score hebben. Na de aankoop van deze woningen, vaak door jongere starters, zullen ze in grotere mate gerenoveerd worden.

De EPC-score daalt sterker in de huur dan in de koopsector. De verhuismobiliteit binnen de huursector is groter dan bij eigenaars. Bijkomend is het zo dat een EPC voor verhuur in grotere mate aangevraagd wordt na renovatiewerken. Bij koopwoningen verwacht de onderzoeker het omgekeerde beeld: de woning wordt gekocht en vervolgens gerenoveerd.

In het rapport wordt de energieprestatie van de Vlaamse woningvoorraad geschat. Op basis van de EPC-data stelt men vast dat van de huizen van eigenaars (EPC voor verkoop) 38,6% van de huizen tussen 2009 en 2012 een EPC-score heeft van < 400. Door deze EPC-scores anders te wegen, waarbij de scores van de huizen zwaarder doorwegen naarmate ze relatief vaker in de woningvoorraad voorkomen dan in de EPC-databank, wordt geschat dat voor de hele voorraad van huizen van eigenaars in 2011 44,5% van de huizen een EPC had < 400. Deze bevinding is beter maar zit nog een heel stuk boven de gewenste EPC-score van 100 in 2050.

Ook verbetert de EPC-score jaarlijks. Men vermoedt dat de energieprestaties van de hele woningvoorraad ook jaarlijks verbeteren. Het benaderend cijfer dat naar voren komt is dat in 2019, na rekening te houden met diverse correcties, 56% van de huizen van eigenaar-bewoners gebouwd voor 2011 een EPC-score heeft van < 400.

 

Nieuwstags