Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Eenzijdig verzoekschrift voor de aanstelling van een syndicus: handtekening advocaat verplicht...

woensdag 14 september 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Een eenzijdig verzoekschrift dat verzocht om een syndicus aan te stellen voor een Vereniging van Mede-Eigenaars, werd door een Gentse vrederechter nietig verklaard omdat het geen handtekening van de advocaat van de verzoeker bevatte.

Het verzoekschrift had tot doel door de rechtbank een voorlopige syndicus te laten aanstellen die vervolgens een Algemene Vergadering bijeen kon roepen. Eén van de agendapunten tijdens die eerste AV zou dan het aanstellen van een nieuwe syndicus zijn, waarna het mandaat van de voorlopige, gerechtelijk aangestelde syndicus zou ophouden. Het verzoekschrift werd echter ondertekend door de gerechtelijk te benoemen syndicus zelf en niet door zijn advocaat, wat strijdig is met de vormvereisten van zo’n verzoekschrift (Art. 1026, 5° Ger.W.).

De beslissing van de vrederechter betekende dat het verzoekschrift opnieuw moest ingediend worden. Wees bewust van de vereisten, zodat er niet nodeloos veel tijd verloren gaat bij dergelijke procedures!

Bron: Rechtskundig Weekblad

Nieuwstags