Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Eengemaakte Europese markt? Europese vastgoedkoepel CEPI-CEI neemt standpunt in

woensdag 4 mei 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

CEPI-CEI, de vastgoedkoepel die 32 nationale federaties verenigt, waaronder ook het BIV, en op die manier meer dan 250.000 vastgoedprofessionals in Europa vertegenwoordigt, heeft in een nota zijn standpunt wereldkundig gemaakt over de plannen van de Europese Commissie om de Europese markt (en dus ook de beroepsreguleringen) één te maken. De Commissie wil “de toegang tot de gereglementeerde beroepen in de EU-landen verbeteren” en zo evolueren naar een markt zonder grenzen waarbij beroepsbeoefenaars (waaronder de vastgoedmakelaars) in elk land actief kunnen zijn.

CEPI-CEI wijst in dat kader op een aantal moeilijkheden en uit zijn bezorgdheid. De eengemaakte Europese markt mag geen stap terug zijn voor een sector die al jaren strijdt tegen cowboys, die zich van regels en consumentenbescherming niets aantrekken. Daarom moet er rekening gehouden worden met de redenen waarom EU-landen destijds een regelgevend kader in het leven hebben geroepen, benadrukt de organisatie. Deregulering mag geen doel op zich zijn. Er moet een balans zijn tussen enerzijds het streven naar een meer uniforme markt met interne mobiliteit en anderzijds de blijvende noodzaak om de consument te beschermen en een kwalitatieve, professionele dienstverlening te garanderen. Een beroepsregulering bestaat immers niet zomaar, maar werd in het leven geroepen voor het algemeen belang, voor de bescherming van de consument en voor het voorkomen en bestraffen van zaken die niet door de beugel kunnen.

Toch ziet CEPI-CEI ruimte voor verbetering van de Europese markt. Er is potentieel voor overleg en samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect. Respect voor de achterliggende redenen voor de reguleringen, voor het huidige wettelijk kader waarin de Europese vastgoedmakelaars actief zijn, en respect voor de soevereiniteit van lidstaten. De koepel roept op tot een evenwichtige aanpak en dialoog met de verschillende actoren. Ze wijst tot slot ook op andere, belangrijkere zaken om aan te pakken, wil men meer bedrijven aanmoedigen om over de grenzen heen actief te zijn en noemt in dat kader de vele verschillen in btw-tarieven en vennootschapsrecht, maar ook de verschillende ontwikkelingsstadia van al de markten.

Nieuwstags