Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Een waarborg is geen voorschot, en een meerwaardebeding is verboden!

woensdag 6 januari 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De Uitvoerende Kamer (UK) heeft een makelaar geschorst die zich bezondigd had aan nogal wat deontologische overtredingen. De betrokkene weigerde een waarborg terug te geven ondanks het feit dat koper en verkoper hierom vroegen, hij voorzag voor zijn ereloon in een verboden meerwaardebeding, hij hanteerde bemiddelingsovereenkomsten die niet in overeenstemming waren met het KB Freya, hij liet na een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening te plaatsen en antwoordde ten slotte niet op brieven van de UK.

Waarborg

Wat de niet-teruggestorte waarborg betrof, volgde de Kamer de redenering van de makelaar slechts deels. De makelaar voerde terecht aan recht te hebben op een commissie, maar mocht dit niet “verrekenen met gelden die eigendom zijn van de koper, want met de koper heeft de makelaar geen contract”, aldus de UK. Had de koper een voorschot betaald, was de situatie anders geweest.

Meerwaardebeding

Het meerwaardebeding of surplusbeding - een clausule waarbij een recht op de meerprijs bedongen wordt, gerealiseerd boven een vooraf bepaalde verkoopprijs - maakt deze opdracht “niet conform aan de wetgeving, waardoor het recht op commissie zou kunnen vervallen”, stelde de Uitvoerende Kamer verder. De Kamer hield wel rekening met het feit dat de opdracht in kwestie die van een vennoot was die niet langer in de zaak werkte en dat de aangeklaagde vandaag de BIV-modelopdrachten gebruikt.

De UK legde de makelaar voor dit alles een schorsing van 2 maanden op en eiste van de makelaar het volgen van 6u bijkomende vorming omtrent opdrachten en contracten.

Nieuwstags