Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

E-mail geen juridisch bewijs voor beklinken vastgoedtransactie volgens Antwerps hof van beroep

woensdag 8 maart 2017

E-mail geen juridisch bewijs voor beklinken vastgoedtransactie volgens Antwerps hof van beroep

In een arrest van het Antwerpse hof van beroep, dat reeds eind december werd uitgesproken, maar pas nu in de actualiteit kwam, heeft een rechter geoordeeld dat de verkoop van een woning niet juridisch beklonken kan worden via e-mail. De rechter oordeelde dat de bewijskracht van een e-mail juridisch waardeloos is, ook al stond in de mail zwart op wit vermeld dat koper en verkoper akkoord gingen met de transactie tegen een bepaalde prijs.

De feiten gaan terug tot 2013 toen een koppel per mail over de woningprijs onderhandelde en beide partijen via e-mail hun akkoord gaven. De vastgoedmakelaar stelde op basis daarvan een onderhandse verkoopovereenkomst op maar die raakte niet getekend door de verkoper. Het koppel kon via de e-mails aan de rechtbank bewijzen dat zij de woning hadden gekocht. De verkoper ging daartegen in beroep en kreeg in december gelijk. De rechter zou zich gebaseerd hebben op de wet op elektronische handel uit 2003 waarin staat hoe een contract via elektronische weg tot stand kan komen. Daar zou een uitzondering instaan voor wat betreft onroerend goed, waardoor de rechtbank besliste dat een koop-verkoopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed niet via elektronische weg tot stand kan komen.

Een opmerkelijke uitspraak gezien het Gentse hof van beroep, vier jaar geleden oordeelde dat een sms, waaruit bleek dat beide partijen het eens waren over de prijs, wel een bewijs was van akkoord. De nieuwe uitspraak staat daar nu lijnrecht tegenover en impliceert dat noch de koper, noch de verkoper met een e-mail kan bewijzen dat de verkoop is gerealiseerd. Minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo (Open Vld) reageerde meteen door te stellen dat de rechter in kwestie gebruikt heeft gemaakt van een achterpoortje in de wet. Hij gaat daarom de wet aanpassen zodat ook een verkoopovereenkomst rechtsgeldig tot stand kan komen wanneer twee partijen digitaal hun akkoord geven.

Stefaan Leliaert, voorzitter van het BIV vindt de uitspraak van de rechter op z'n minst vreemd en dacht dat het sms-arrest reeds een stap in de goede richting was. Hij wil vooral een duidelijk wetgevend kader zien. Ziehier zijn uitspraak in het VTM-nieuws van deze middag. Het BIV vindt verder dat het arrest rechtsonzekerheid creëert en vertwijfeling zaait bij zowel kopers, verkopers als makelaars. Door een dergelijk arrest wordt een gebruikelijke en efficiënte praktijk uit de makelaardij op de helling gezet en worden we  terug in de tijd gekatapulteerd.

Nieuwstags