Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Dienst Opsporing oogstte recent vier stakingsvorderingen

woensdag 3 mei 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Het ijverige werk van onze dienst Opsporing heeft recent geleid tot enkele stakingsvorderingen. Een eerste dossier betrof een mede-eigendom waarbij een eigenaar pro forma tot syndicus werd aangesteld. In de praktijk was er echter een derde partij die de syndicusactiviteit uitoefende. De rechter zag dit als bewezen en vorderde een onmiddellijke staking van de activiteiten. Binnen de acht dagen na de betekening van het vonnis moest de illegale syndicus eveneens een lijst met alle mede-eigendommen overmaken.

In een tweede vonnis werkte een bouwpromotor met zelfstandige verkopers. De verweerder betwistte bij aanvang echter dat zijn zaak bij de Rechtbank van Koophandel behandeld moest worden. Volgens hem moest het dossier door de Rechtbank van Eerste Aanleg worden beslecht. De rechter bij de eerstgenoemde rechtbank ging mee in de redenering van de tegenpartij, trok zijn eigen bevoegdheid in twijfel en vroeg de arrondissementsrechtbank om raad. Die oordeelde dat onze dagvaarding opgesteld was op basis van economische motieven en dat daar een rechtbank voor bevoegd is die economische zaken behandelt, zijnde… de Rechtbank van Koophandel. De arrondissementsrechtbank zal nu de bevoegde rechter aanduiden.

In nog twee andere dossiers werden herhaaldelijke inbreuken vastgesteld en werden de partijen veroordeeld tot het betalen van dwangsommen. Het Bureau benadrukt dat de strijd tegen illegale makelaardij prioritair blijft en is blij met de geboekte resultaten.

Nieuwstags