Terug naar het overzicht

De vormingsplicht slaat op één kalenderjaar

woensdag 1 februari 2023

Iemand die vorming volgt.
©Shutterstock

Het komt regelmatig voor dat leden er, omwille van uiteenlopende redenen, niet in slagen om aan hun jaarlijkse vormingsverplichting te voldoen. In zoverre nodig herinneren we eraan dat de Plichtenleer voorschrijft dat er per kalenderjaar 10 uur permanente vorming per deelkolom gevolgd moet worden. Op deze regel wordt geen enkele uitzondering toegestaan. Er is ook geen mogelijkheid tot het overdragen of het inhalen van vormingsuren. We leggen dit uit aan de hand van deze voorbeelden:

·    Wie meer uren vorming volgt dan gevraagd in 2023, kan het surplus aan uren niet overdragen naar 2024 (bv. je bent ingeschreven op één deelkolom en hebt 12 uur vorming gevolgd op 31/12/23. Dan start je gewoon opnieuw met 0 uur op 1/01/24);

·    Als je het gevraagde aantal uren niet bereikt in 2023, dan kan je de ontbrekende uren niet inhalen in 2024 (bv. je bent ingeschreven op één deelkolom maar je volgde 8 uur vorming en dit tot 31/12/23, dan kan je niet beslissen om dit probleem op te lossen door in 2024 plots 12 uur vorming te gaan volgen om de 2 ontbrekende uren in te halen).