Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

De 6 meest voorkomende gebreken in Vlaamse woningen

woensdag 28 september 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Het agentschap Wonen-Vlaanderen brengt in haar jaarverslag 2015 de resultaten in kaart van 13.579 conformiteitsonderzoeken in Vlaamse woningen. 47% of 6.344 gecontroleerde woningen bleken niet te voldoen aan de woonkwaliteitsnormen. Dat is een duidelijke verlaging ten opzichte van 2013, toen nog 57% van alle woningen niet-conform waren. Hoewel het aantal niet-conforme woningen daalt, blijven er vaak enkele inbreuken voorkomen die 15 strafpunten opleveren en bijgevolg ernstig genoeg zijn om de woning ongeschikt te verklaren. Het risico op CO-vergiftiging en tekortkomingen op vlak van elektriciteit spannen de kroon.

Gebrek Strafpunten Percentage
Ernstig risico op CO-vergiftiging 15 16%
Geen 2 geaarde stopcontacten in de keuken, naast deze die in gebruik zijn voor de vaste toestellen 9 15%
Risico op elektrocutie of brand (op niveau van gebouw en woning) 15 12%
Risico op ontploffing of brand door gebrekkige gas- of stookolie-installatie 15 11%
Trappen, overlopen en/of borstweringen met gebruiksonvriendelijke elementen 3 11%
Ernstige tekortkomingen aan ramen en deuren 3 11%

Een woning is ongeschikt als ze minstens 15 strafpunten heeft. Als de woning een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico vertoont, is ze onbewoonbaar, ongeacht het aantal strafpunten. Ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen mogen niet verhuurd worden en worden opgenomen in een inventaris. Na een jaar op deze inventaris te hebben gestaan, moet de eigenaar een heffing betalen.

Bron: Wonen-Vlaanderen (Jaarverslag 2015)