Terug naar het overzicht

Corona: vanaf vandaag gaan bijkomende versoepelingen in voege

woensdag 1 september 2021

Corona: vanaf vandaag gaan bijkomende versoepelingen in voege
©Shutterstock

Op 20 augustus ll. kondigde het Overlegcomité nieuwe versoepelingen aan die vandaag ingaan. Het Ministerieel Besluit werd intussen in het Staatsblad gepubliceerd. De regering stelt dat, ondanks de langzame maar aanhoudende stijging van het aantal besmettingen, de epidemiologische toestand beheersbaar blijft. Hierdoor besloot het Overlegcomité om vanaf vandaag de volgende stap in het Zomerplan te zetten. De regering benadrukt de individuele verantwoordelijkheid van eenieder, waarbij de beperkingen stilaan worden losgelaten. 

Hierna geven we de voornaamste wijzigingen mee voor onze sector.

Plaatsbezoeken en thuiswerk

  • Er gelden geen beperkingen meer op het aantal contacten dat je in de privéwoning mag ontvangen, noch voor activiteiten in een georganiseerd verband. Bijgevolg gelden er geen beperkingen meer op het aantal aanwezigen bij een plaatsbezoek en tijdens de organisatie van opendeurdagen en kijkdagen;

  • Het dragen van een mondmasker is niet standaard verplicht. Dit geldt ook voor plaatsbezoeken, opendeurdagen en kijkdagen. Het blijft evenwel een belangrijke voorzorgsmaatregel. Blijf er een dragen wanneer de social distancing niet gevrijwaard kan worden. In overige situaties ben je natuurlijk vrij om uit voorzorg een mondmasker te blijven dragen en dit ook te vragen aan klanten en bezoekers;

  • Tot slot wordt thuiswerk niet langer sterk aanbevolen. Wel nodigt het Overlegcomité ondernemingen uit om telewerk structureel te verankeren.

Gezien de lage vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft haar regering aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september nog niet toe te passen. Meer info vind je op coronavirus.brussels

Algemene Vergaderingen

Ook tijdens de organisatie van algemene vergaderingen dient men uit te gaan van de individuele verantwoordelijkheid van eenieder, waarbij de focus op beperkingen stilaan wordt losgelaten. Basisvoorzorgsmaatregelen moeten steeds in het achterhoofd gehouden worden. Algemeen geldt dat het dragen van een mondmasker tijdens een AV niet verplicht is wanneer men rekening houdt met de regels van social distancing, zijnde een afstand van 1,5 meter. Wanneer de deelnemers aan een AV zich verplaatsen dienen zij hun mondmasker te dragen, eenmaal plaatsgenomen mag het mondmasker af mits het respecteren van de social distancing.

We geven nog mee dat de maatregelen uit de Coronawet Justitie (tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke besluitvorming en de mogelijkheid tot uitstel van de AV) op 30 september as. eindigen. Dat zal ook de definitieve einddatum zijn. Vanaf 1 oktober as. zal dus opnieuw de unanimiteit gelden bij schriftelijke besluitvorming en kan een AV niet langer worden uitgesteld.

Maak je in september nog gebruik van de versoepelde schriftelijke besluitvorming, zie er dan op toe dat de einddatum voor het terugsturen van de stembrieven voor het einde van de maand ligt. Enkel dan kunnen beslissingen rechtsgeldig worden genomen. Zie art. 55 van de Wet van 20 december 2020 (Coronawet Justitie): ‘De stembrieven die de syndicus met de post of elektronisch heeft ontvangen binnen drie weken of, in spoedeisende gevallen en voor zover dit in de oproeping is aangegeven, binnen acht dagen na de datum van de verzending van de oproeping, zijn geldig.’ 

 

Sectorprotocollen niet meer geactualiseerd

Gelet op de versoepelingen van de beperkende COVID-19 maatregelen geven we ook mee dat zowel de sectorgids van het SF 323 als het sectorprotocol voor plaatsbezoeken n.a.v. het Overlegcomité van 20 augustus niet meer geactualiseerd zullen worden. Het is dus niet langer verplicht om er op terug te vallen voor de organisatie van vastgoedactiviteiten.

In het geval van verslechtering van de toestand en wanneer maatregelen die de vastgoedsector treffen opnieuw worden verstrengd kan het mogelijk zijn dat de protocollen opnieuw toepasbaar worden. We zullen jullie op dat moment tijdig informeren.