Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Controles FOD Economie: Antiwitwasverplichtingen

woensdag 3 februari 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De voorbije weken hebben we uitvoerig bericht over de economische verplichtingen die we als vastgoedmakelaars hebben. We fristen systematisch op hoe je voldoet aan de verplichtingen waarop de Economische Inspectie in de loop van dit jaar zal controleren: de verplichte vermeldingen op je website, het KB Freya, jeprijsaanduiding en een correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Vandaag sluiten we de reeks af met een opfrissing van de verplichtingen in het kader van de antiwitwasregelgeving.

 1. Voer steeds een klantenonderzoek uit - “ken uw cliënt”
 2. Bouw een volledig cliëntacceptatiebeleid uit
 3. Meld verdachte transacties aan de CFI via het voorziene meldingsformulier (link)
 4. Duid binnen elk kantoor een antiwitwasverantwoordelijke aan
 5. Volg de voorziene antiwitwasopleidingen (hou hiervoor regelmatig het vormingsaanbod in de gaten)
 6. Stel een jaarverslag op (zie verder)
 7. Betaal (via je BIV-bijdrage) een jaarlijkse bijdrage aan de antiwitwascel (CFI)
 8. Aanvaard geen cent cash meer bij de aankoop van onroerend goed
 9. Vermeld het gedebiteerde rekeningnummer van de koper in de verkoopovereenkomst

Je jaarverslag antiwitwas voor 2015 (deadline: 30 juni 2016) zal er iets anders moeten uitzien dan dat van 2014. We sturen het door zodra de FOD Economie rond is met de aanpassingen.

Verwacht je aan grondige controles door de FOD Economie van de volgende zaken:

 • Gegevens van je vastgoedkantoor.
 • Wie is de antiwitwasverantwoordelijke binnen jouw kantoor?
 • Beschikt je kantoor over lijst met atypische verrichtingen die kunnen wijzen op witwassen?
 • Zijn je medewerkers opgeleid tegen het witwassen?
 • Werd je al geconfronteerd met witwasgevallen?
 • Heb je al meldingen ingediend bij het CFI?
 • Wat is je werkwijze in het kader van verkooptransacties met betrekking tot de betaling?
 • Welke derdenrekening(en) heb je?
 • Zijn er voorschotten geïnd? Op welke wijze?
 • Op basis van een aantal dossiers wordt een controle gevoerd tussen gevraagde prijs, bekomen prijs, voorschot, rekeningnummer van de koper, betalingswijze saldo.
 • Op basis van deze dossiers gaat de FOD Economie na of én wanneer de partijen werden geïdentificeerd.
 • Wordt de informatie aarzelend verstrekt?
 • Dit jaar zal eveneens worden gecontroleerd of het verplicht in te dienen jaarverslag 2014 werd bezorgd aan de Economische Inspectie.

Een hele boterham. Gelukkig is er de Handleiding Antiwitwas, de samenvattende toelichting en andere nuttige informatie die je handig verzameld terugvindt in deze Themabundel Antiwitwas en in BIV-News 2014/2.

Nieuwstags