Terug naar het overzicht

Constructieve gesprekken met kabinet Geens aangaande mogelijkheid hybride AV

woensdag 9 september 2020

Constructieve gesprekken met kabinet Geens aangaande mogelijkheid hybride AV
©Shutterstock

De coronacrisis heeft eens te meer de pijnpunten aangetoond van de fysieke algemene vergadering. Hoewel sinds 1 juli de AV’s die tijdens de crisisperiode niet konden doorgaan - mits naleving van de hygiëne- en afstandsmaatregelen weer konden plaatsvinden, althans op juridisch vlak - leidt het gezondheidsrisico tot bezorgdheid bij zowel syndici als mede-eigenaars. Daarnaast blijken er soms praktische beperkingen te zijn, denk aan de beschikbaarheid van voldoende grote zalen etc. 

Omdat het houden van een schriftelijke AV enkel mits unanimiteit van de mede-eigenaars kan en er onduidelijkheid heerst over het houden van een AV vanop afstand wordt al geruime tijd vanuit de sector (zie BIV-Flash#23) bij het kabinet van Justitieminister Geens aangedrongen om de mogelijkheid om een niet-fysieke vergaderwijze in het appartementsrecht versneld te onderzoeken. Die gesprekken lopen momenteel verder en verlopen tot nader order constructief. 

We hopen dat de mogelijkheid tot het houden van een hybride AV (waarbij mede-eigenaars de mogelijkheid zouden hebben om digitaal aanwezig te zijn en te kunnen stemmen) expliciet in de wet verankerd kan worden. Het is belangrijk om syndici en VME’s zekerheid  te kunnen bieden dat beslissingen, genomen door een AV met digitale aanwezigheid, door de rechtbanken als rechtsgeldig worden beschouwd. Besef wel dat (deels) digitaal vergaderen nog niet voor morgen zal zijn. Enerzijds is er de huidige federale situatie, anderzijds is er ongetwijfeld nog software-ontwikkeling nodig... We houden je in elk geval op de hoogte van de verdere evoluties.

Nieuwstags