Terug naar het overzicht

Competentietest en schriftelijke bekwaamheidstest: nieuwe (eenvoudigere) inschrijvingsprocedure 

woensdag 17 maart 2021

Competentietest en schriftelijke bekwaamheidstest: nieuwe (eenvoudigere) inschrijvingsprocedure 
©® shutterstock

We hebben het kiezen van een datum waarop je de competentietest of het schriftelijk gedeelte van de bekwaamheidsproef wil komen afleggen, drastisch vereenvoudigd.

Als het moment gekomen is, krijg je hiervan een bericht en verschijnt in je persoonlijke account op BIV.be een knop “inschrijven”. Je logt in, je gaat naar de pagina “vastgoedmakelaar worden”, klikt op de inschrijfknop, kiest een datum en je afspraak ligt vast. Kan je niet aanwezig zijn, dan schrijf je je uit en kies je op dezelfde manier eenvoudig een nieuwe datum. 

  • competentietest: De kandidaat-stagiair dient zijn aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs digitaal in. Van zodra het inschrijvingsdossier volledig is, krijg je hiervan bericht in je account. De daarop volgende ochtend krijg je een uitnodiging om je in te schrijven voor de competentietest en verschijnt in je account de knop om dit te doen.

  • schriftelijke bekwaamheidstest: De inschrijfknop voor de bekwaamheidstest verschijnt in je account op de pagina “vastgoedmakelaar worden” zodra je van ons verneemt dat je, na je stage, de toelating hebt gekregen om je in te schrijven voor de bekwaamheidsproef.

Tot voor kort moest je wachten op een token dat je per mail ontving, waarna je op een speciaal daartoe voorziene pagina moest inloggen en een sessie kon kiezen. Dat was vooral voor de kandidaten van de bekwaamheidstest omslachtig, want zij moesten eerst uitloggen uit hun persoonlijke account vooraleer ze op deze pagina het token konden invoeren. We konden dit echter niet anders aanpakken omdat de competentietest afgelegd wordt op een moment dat je als kandidaat-vastgoedmakelaar nog geen BIV-nummer hebt, en dus ook geen account had. Daarom hadden we een apart systeem voorzien. Nu dat probleem van de baan is, en de aanvragen om vastgoedmakelaar te worden digitaal verlopen, konden we het inschrijven voor één van de tests vereenvoudigen en centraliseren in de accounts.