Terug naar het overzicht

Cijfers rond klachten en controles inzake EPC

woensdag 12 juni 2024

energielabel

Recent werden enkele schriftelijke vragen gesteld over de uitreiking, controle en het aantal klachten rond EPC’s aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Zo werden er in 2023 bijna 177.000 EPC’s afgeleverd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de jaren voordien maar kan verklaard worden door het grote aantal beleidsmaatregelen dat gekoppeld is aan het EPC zoals o.a. de renovatieverplichting. Er werden tevens 373 klachten bij het VEKA ingediend aangaande EPC’s omwille van uiteenlopende redenen zoals huurders die in het kader van de huurindexeringsmogelijkheden van oordeel waren dat het EPC-label de realiteit niet weerspiegelt of (nieuwe) eigenaars die van mening waren dat het EPC-label te positief dan wel te negatief uitviel. 

De energiedeskundige riskeert een administratieve geldboete tussen 500 en 5.000 euro als er fouten in het EPC worden vastgesteld. Daarnaast kan de erkenning van de energiedeskundige worden geschorst of ingetrokken als inbreuken op de regelgeving worden vastgesteld.

Vanaf 2025 zullen kandidaat-energiedeskundigen moeten slagen voor een centraal examen en is er ook voor bestaande energiedeskundigen de verplichting om vijfjaarlijks te slagen voor een centraal examen voor het behoud van de erkenning.

In 2023 controleerde het VEKA 1.790 gebouweenheden die te koop of te huur stonden. 86 ervan beschikten niet over een EPC. Er werden afgelopen jaar ook 34 boetes opgelegd voor de afwezigheid van een EPC voor een totaalbedrag van 17.000 euro. Per wooneenheid bedroeg de boete 500 euro. De eigenaars haalden aan niet op de hoogte te zijn geweest van de verplichting of van het feit dat hun EPC intussen reeds vervallen was. Soms haalde men aan dat het EPC nog in aanvraag was. We herinneren eraan dat de vermelding ‘EPC in aanvraag’ niet in je publiciteit vermeld mag staan. Je dient dus over het EPC te beschikken alvorens je adverteert.