Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Cijfers aangaande controles FOD Economie bij vastgoedmakelaars

woensdag 25 oktober 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters kwam in navolging van een recent gestelde schriftelijke vraag in de Kamer, met enkele interessante cijfers naar voor omtrent klachten over vastgoedmakelaars en het aantal uitgevoerde controles door de Economische Inspectie.

Zo ontving de Inspectie in 2014 nog 126 meldingen aangaande vastgoedmakelaars, maar daalde het aantal in de daarop volgende jaren: 69 in 2015, 63 in 2016 en 40 tot eind augustus van dit jaar. De voorbije vijf jaar voerde de Economische Inspectie 412 controles uit bij vastgoedmakelaars. Piekjaar was daarbij 2016 toen men een grootschalige controle heeft verricht. In totaal werden in dat jaar 338 controles uitgevoerd. Dit jaar zijn er tot dusver 9 controles afgewerkt.

Na de grote controle uit 2016 werden 59 processen-verbaal met waarschuwing uitgeschreven na inbreuken omtrent de handgeschreven vermelding van datum, adres en plaats waar de bemiddelingsovereenkomst werd afgesloten. 50 keer werd daarbij een pro justitia opgesteld. Wat de witwaspreventie betreft werden 47 processen-verbaal met waarschuwing uitgeschreven. In 7 gevallen werd ook een pro justitia opgesteld. De Economische Inspectie liet ons begin dit jaar weten dat de gecontroleerde makelaars in 2016 de antiwitwasverplichtingen beter hadden nageleefd dan bij eerdere controles. Er werden na de grote controle 153 waarschuwingen uitgestuurd.

Minister Kris Peeters zal op basis van het overleg die hij met de sector heeft gehad, op korte termijn een voorstel van een geactualiseerd KB Bemiddelingsovereenkomsten op tafel leggen.

Nieuwstags