Terug naar het overzicht

CFI-jaarverslag 2023: 39 meldingen door vastgoedmakelaars

woensdag 12 juni 2024

grafiek

Begin deze maand publiceerde de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) haar jaarverslag 2023. De CFI is belast met de behandeling van verdachte financiële feiten en verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme die gemeld worden door bij wet aangeduide ondernemingen en personen.

Uit het jaarverslag bleek dat er vorig jaar een recordaantal van 79.211 meldingen werd ontvangen die gegroepeerd werden in 63.753 nieuwe zaken en 15.458 aanvullende mededelingen van informatie in zaken die eerder werden geopend. In 2023 meldde de CFI 1.316 nieuwe dossiers door aan de gerechtelijke overheden voor een totaalbedrag van 2,43 miljard euro. De onderliggende misdrijven betroffen het vaakst ernstige fiscale fraude en georganiseerde misdaad.

Het merendeel van de meldingen aan de CFI is afkomstig van kredietinstellingen en van betalingsinstellingen, die samen goed waren voor meer dan 65.000 meldingen. Ook vastgoedmakelaars hebben een meldingsplicht wanneer ze witwas vermoeden in het kader van een vastgoedtransactie. Afgelopen jaar gaven ze 39 meldingen door aan de CFI. Dat zijn er minder dan in 2022 (51) en in 2021 (48). We benadrukken dat je anoniem meldingen kan doorgeven aan de cel. 

Ter herinnering: als vastgoedmakelaar heb je 10 anti-witwasverplichtingen te vervullen. Raadpleeg zeker ook onze knowledge basevoor bijkomende info en wapen je zo tegen eventuele controles van de FOD Economie.