Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

CEPI blikt terug op 2017

woensdag 28 maart 2018

CEPI blikt terug op 2017

CEPI, de Europese vastgoedmakelaarskoepel waar voormalig BIV-ondervoorzitter Luc Machon als voorzitter actief is, heeft er een druk 2017 opzitten. Recent presenteerde de organisatie een factsheet met haar voornaamste activiteiten.

Zo nam de voorzitter in januari deel aan een debat waarbij de Europese beroepskaart, die sinds begin 2016 door o.a. vastgoedmakelaars kan worden aangevraagd, werd geëvalueerd.

In mei bracht de organisatie haar standpunt uit omtrent het Services Package dat in januari door de Europese Commissie werd gepubliceerd en waarin maatregelen worden voorgesteld om de dienstverlening voor ondernemingen en beroepsbeoefenaars binnen de Unie te vergemakkelijken. Dit pakket bevat eveneens een leidraad voor nationale hervormingen bij de reglementering van beroepen.

In oktober dan kregen de CEPI-afgevaardigden de gelegenheid om in het Europees Parlement een debat bij te wonen binnen de Commissie Interne markt en Consumentenbescherming waarin amendementen werden ingediend rond het rapport aangaande de hervormingsbehoeften bij de reglementering van professionele diensten.

Tot slot benadrukt CEPI dat ze de wetgeving rond antiwitwas van nabij opvolgt en deze met de bevoegde instanties tracht te bediscussiëren om de risico’s voor de vastgoedsector terug te dringen. Bezoek ook de website van CEPI.

Nieuwstags