Terug naar het overzicht

Brussels Gewest gaat huurindexering beperken voor energieonzuinige woningen

donderdag 20 oktober 2022

Straatje in het Brussels Gewest
©Shutterstock

De ordonnantie die de Brusselse Huisvestingscode wijzigt op vlak van de huurprijsindexering werd afgelopen vrijdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Er wordt voorzien in een tijdelijke regeling, waardoor de huurprijsindexering gekoppeld wordt aan de energieprestatie van de woning. 

Concreet werd het volgende beslist:

  • indien de verhuurder over een EPB-certificaat klasse A, B, C of D beschikt, mag hij de huurprijs indexeren volgens de voorwaarden van artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek (hier blijft dus alles zoals het is);
  • indien de verhuurder over een EPB-certificaat klasse E beschikt, mag hij de huurprijs conform de voorwaarden van artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek indexeren met maximaal 50 % van de toegestane indexering;
  • indien de verhuurder over een EPB-certificaat klasse F of G beschikt of indien hij niet over een EPB-attest beschikt, mag hij de huurprijs niet indexeren.

De verhuurder zal enkel kunnen indexeren als een dubbele voorwaarde vervuld is:

  1. de verhuurder moet de huurovereenkomst hebben geregistreerd overeenkomstig artikel 227 van de Huisvestingscode;
  2. de verhuurder moet het energieprestatiecertificaat van de woning aan de huurder hebben meegedeeld, overeenkomstig artikel 217 van de Huisvestingscode. 

De regeling geldt voor lopende huurovereenkomsten voor woningen waarvan de verjaardatum op of na de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie valt. De ordonnantie is sinds 14 oktober 2022 in werking getreden, en geldt voor twaalf maanden.

Nieuwstags