Terug naar het overzicht

BREAKING: FAQ crisiscentrum geeft aan dat fysieke Algemene Vergaderingen sinds 9 juni opnieuw zijn toegelaten

donderdag 10 juni 2021

BREAKING: FAQ crisiscentrum geeft aan dat fysieke Algemene Vergaderingen sinds 9 juni opnieuw zijn toegelaten
©Shutterstock

In de BIV-Mail van gisteren, informeerden we jullie dat fysieke Algemene Vergaderingen van mede-eigenaars tot 30 juni 2021 verboden waren. De nieuwste FAQ van de overheid preciseert echter dat sinds gisteren 9 juni Algemene Vergaderingen, zowel binnen als buiten kunnen plaatsvinden, met maximum 50 personen. Er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen professionele en andere activiteiten. Bovendien zou de deelnemerslimiet vanaf 25 juni 2021 opgetrokken worden tot maximum 100 personen. Het is evenwel belangrijk om steeds de veiligheidsvoorschriften te respecteren en in het bijzonder wat volgt:

  • garandeer de social distancing van 1,5 m tussen elke persoon (let erop de AV te organiseren in een zaal die voldoende groot is);
  • waak over de mondmaskerplicht;
  • één mede-eigenaar per kavel komt naar de AV;
  • zorg voor een goede verluchting.

Zie hierna de letterlijke passage uit de FAQ:

Mogen Algemene Vergaderingen of andere vergaderingen van clubs of verenigingen, net zoals vergaderingen van mede-eigenaars plaatsvinden?

Voor wat betreft vergaderingen van mede-eigenaars, laat de betreffende regelgeving toe dat deze kan plaatsvinden op digitale of hybride wijze. Daarnaast zijn ook enkele tijdelijke maatregelen van toepassing die toelaten dat de algemene vergadering kan worden uitgesteld of dat er een soepelere schriftelijke besluitvorming wordt toegepast.

Vergaderingen van clubs, verenigingen en vennootschappen kunnen eveneens op afstand plaatsvinden (bv. via videoconferentie).

Hiernaast kunnen zowel de algemene vergaderingen van mede-eigenaars als de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen fysiek plaatsvinden, zowel binnen als buiten, en dit vanaf 9 juni 2021 met maximum 50 personen en vanaf 25 juni 2021 met maximum 100 personen. De veiligheidsvoorschriften moeten evenwel te allen tijde worden gerespecteerd.