Dit nieuws is 8 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Boost voor private verhuurmarkt?

woensdag 6 juli 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans komt met 7-stappenplan

De vastgoedmakelaars zijn al lang vragende partij voor maatregelen die de private huurmarkt een boost moeten geven. In BIV-News 2016/2 met het dossier over de problematiek op de huurmarkt, toonden vastgoedmakelaars en sociale organisaties zich nog gezamenlijk voorstander van meer aanbod en meer kwaliteit.

Op 4 juli lanceerde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans zeven opvallende maatregelen om dit te bereiken. De kranten berichten dat de minister eigenaars weer wil stimuleren om te gaan verhuren. Dit zijn de krachtlijnen van het voorstel:

  • negen jaar moet de norm worden;
  • de verhuurder krijgt subsidies in ruil voor een lage huur;
  • eigenaarssyndicaten krijgen subsidies om discriminatie aan te pakken;
  • zonnepanelen of extra isolatie mogen doorgerekend worden in de huurprijs;
  • een huurcontract mag tijdelijk of permanent stopgezet worden voor een renovatie;
  • de OCMW-waarborg krijgt een anoniem alternatief;
  • elke kleine reparatie moet bij het huurdossier gevoegd worden.

Hoewel deze krachtlijnen nog niet definitief zijn, zijn ze een indicatie van de richting die minister Homans uit wil. Het Instituut wacht een verdere concretisering af vooraleer een standpunt in te nemen.

Ook op de sociale huurmarkt wil de Vlaamse Regering trouwens maatregelen nemen. Er wordt nu bij de Raad van State advies ingewonnen over een wijziging aan het kaderbesluit Sociale Huur, na advies van de Vlaamse Woonraad. De beleidskeuzes moeten wel nog in besluiten worden omgezet.

De bijsturing aan het beleid moet een meer rechtvaardige toegang tot een sociale huurwoning garanderen. Om dat te realiseren, wil minister Homans een snellere doorstroming naar de private huur- of koopmarkt en een betere bezetting van de beschikbare sociale huurwoningen. Wie niet langer behoort tot de doelgroep van sociale huisvesting, moet volgens het voorstel op de private huurmarkt een woning zoeken, en wie een woning bezit wordt uitgesloten voor een sociale huurwoning.

Nieuwstags