Terug naar het overzicht

BIV-verkiezingen naderen, breng nog snel je stem uit!

woensdag 25 november 2020

BIV-verkiezingen naderen, breng nog snel je stem uit!
©BIV

Op vrijdag 4 december vinden er opnieuw BIV-verkiezingen plaats. Vorige week heb je je stembrief ontvangen. Mogelijk stuurde je deze al op naar het BIV (of gaf je hem af aan onze receptie). Deed je dat nog niet, dan wordt het tijd om in actie te schieten. Uiterlijk op 4 december om 8u moeten alle stembrieven in ons bezit zijn.

Waarom stemmen?

Eens om de vier jaar kies jij de mandatarissen die jouw prioriteiten het best weerspiegelen. Door je stem uit te brengen kan je mee richting geven aan de koers die het BIV uitgaat. Elke stem telt en is van belang. We doen dus een warme oproep om van je stemrecht gebruik te maken!

Wie kan stemmen?

Enkel titularissen (die niet geschorst zijn op de datum van stemopneming) zijn stemgerechtigd. Stagiairs kunnen bijgevolg geen stem uitbrengen. 

Voor welke organen stem je?

  • maximum 18 kandidaten voor de Nationale Raad;

  • maximum  9 kandidaten voor de Uitvoerende Kamer;

  • maximum  8 kandidaten voor de Kamer van Beroep.

Het BIV heeft 38 ontvankelijke kandidaturen mogen ontvangen voor de Nederlandstalige zetels: 19 voor de Nationale Raad, 11 voor de Uitvoerende Kamer en 8 voor de Kamer van Beroep.

Lees de handleiding, breng je stem uit en bezorg ons je stembrief!

Je kan je stem uitbrengen voor ten hoogste zoveel kandidaten als er werkende en plaatsvervangende leden zijn in elk betrokken orgaan. Lees grondig de handleiding die bij je stembrief wordt toegestuurd, zodat je geldig stemt. Vervolgens stuur je de stembrief in de daartoe voorziene omslagen terug naar het BIV. Zorg dat je brief zeker tijdig bij ons aankomt. 

Meer weten? Lees ons artikel!

Stem je voor het eerst, wil je de functies van de organen nog eens nagaan of heb je nood aan een heropfrissing van de stemregels? Lees er alles over in ons artikel uit de recentste BIV-NEWS.

Ook op de verkiezingsdag zit je goed bij ons om de resultaten zo snel als mogelijk te vernemen. Hou die dag onze site en socials extra in de gaten!