Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

BIV treurt om overlijden van ondervoorzitter Paul Houtart

maandag 13 februari 2017

BIV treurt om overlijden van ondervoorzitter Paul Houtart

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars meldt langs deze weg dat haar Franstalige ondervoorzitter en bestuurder van het agentschap “Les Viviers”, de heer Paul Houtart (46), gisteren plots is overleden.

Paul Houtart (46) was gedurende vijftien jaar actief als vastgoedmakelaar in Brussel en Wallonië en bestuurder van het agentschap "Les Viviers" met meerdere vestigingen. Hij was zeer gewaardeerd door zijn collega's die hij sinds 2012 op het BIV met veel inzet en toewijding vertegenwoordigde.

Tijdens de voorgaande legislatuur, was hij reeds ondervoorzitter en vormde hij samen met Yves Van Ermen het Franstalige duo in het Bureau van ons Instituut. Tijdens de voorbije jaren heeft hij mee zijn stempel gedrukt op tal van projecten zoals de collectieve verzekering en heeft hij mee onze vormingen en competentietest versterkt. Kwaliteitszorg en de verdere professionalisering van het beroep stonden centraal voor Paul. En binnen het kader van zijn hernieuwde mandaat was hij reeds samen met penningmeester Nicolas Watillon de krijtlijnen van nieuwe projecten aan het uitzetten.

Als zakenman met een groot ethisch besef hield Paul Houtart er ook een zeer goede verstandhouding met de Nederlandstalige collega's in de Nationale Raad op na.

Zijn plotse overlijden betekent een groot verlies, voor zowel de sector als voor het Instituut.

Het BIV deelt mee in de rouw van zijn familie en wil hen ons diepste medeleven betuigen. Het Instituut kan op dit ogenblik nog niet meedelen wie de heer Houtart zal vervangen als Bureaulid. Zoals de procedure voorschrijft, zal de Nationale Raad van het BIV, in haar midden, een nieuwe ondervoorzitter verkiezen.