Dit nieuws is 4 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

BIV tekent nieuwe kaderovereenkomst voor Kadasterfinder

woensdag 23 oktober 2019

BIV tekent nieuwe kaderovereenkomst voor Kadasterfinder

Afgelopen donderdag 17 oktober hebben de Bureauleden van het BIV een nieuwe kaderovereenkomst rond het gebruik van Kadasterfinder ondertekend met onze operationele partner Oris NV. Via deze tool krijg je als vastgoedmakelaar toegang tot bepaalde kadastrale gegevens. De nieuwe overeenkomst gaat in  op 1 november 2019. De prijs per opzoeking zal vanaf dan 6,15 euro bedragen (excl. btw), waar dat nu nog 9,90 euro is (excl. btw).

Het BIV probeert verder te bewerkstelligen, in overleg met de FOD Financiën, dat deze documenten dezelfde geldingskracht (force probante) zouden kunnen verkrijgen als bij de notarissen. Er zijn daarnaast nog een aantal belangrijke voorwaarden omtrent het gebruik waar we graag aan herinneren. Zo dien je als vastgoedmakelaar over een schriftelijk mandaat van je cliënt te beschikken, waarbij de cliënt-eigenaar je instemming verleent om de kadastrale informatie van het betreffende pand in te zamelen.

Kadasterfinder mag ook enkel worden gebruikt in het licht van de opdrachten die aan de makelaar door zijn cliënt worden toevertrouwd, dus voor een verkoop- of verhuuropdracht, en nooit voor commercieel marktonderzoek of prospectie. Weet dat het BIV gelast is met de controle op de aanvragen die door haar leden worden ingediend. Iedereen die Kadasterfinder gebruikt, moet zich trouwens eerst akkoord verklaren met een disclaimer die uitdrukkelijk vermeldt dat je een tuchtrechtelijke sanctie riskeert als je de voorwaarden om de gegevens te consulteren zou overtreden.