Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

BIV, onterecht aangeklaagd door SNPC, wint zaak in beroep

woensdag 23 november 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Herinner je je nog het bizarre vonnis uit Sprimont?

Eind 2015 werd het BIV, na een merkwaardig vonnis van een vrederechter uit Sprimont, veroordeeld tot het betalen van een geldsom aan een cliënte van een geschrapte makelaar. Sindsdien bleef het SNPC (Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires), dat overigens niets te maken heeft met de Verenigde Eigenaars (VE) in Vlaanderen, het BIV beschuldigen. Volgens hen beging het BIV slordigheden en liet ze het bewuste dossier te lang aanslepen. Op 16 november werd het BIV, in beroep door de rechtbank van eerste aanleg, in het gelijk gesteld.

Volgens de vrederechter had het BIV nagelaten om het brede publiek, de cliënten en de toekomstige cliënten te informeren over de schrapping van de makelaar. Anderzijds wreef hij het BIV aan dat er geen voorlopige bewindvoerder werd aangesteld om na te gaan of de makelaar wel degelijk gestopt was en om de lopende dossiers af  te werken. Het BIV heeft hieromtrent echter geen bevoegdheid.

Vanzelfsprekend trokken we tegen dit vonnis in beroep. De rechter heeft nu duidelijk gemaakt dat het BIV haar taken over de ganse lijn correct vervulde. Het BIV is niet verplicht om iedere schrapping aan het grote publiek kenbaar te maken laat staan dat het tot haar bevoegdheid behoort om een bewindvoerder aan te stellen om de dossiers van een gesanctioneerde makelaar op te volgen. Er kon niet worden aangetoond dat de schade niet geleden zou zijn indien het BIV wel over de schrapping van de makelaar in kwestie had gecommuniceerd of het parket sneller had ingelicht. Het Bureau van het BIV is erg blij met de uitspraak in beroep, die volgens haar logisch en correct is.

Nieuwstags