Dit nieuws is 9 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

BIV neemt geheime commissies in het vizier

woensdag 3 juni 2015

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De Nationale Raad heeft een principiële maatregel genomen met het oog op een optimale transparantie in de relatie tussen mede-eigenaar, syndicus en leveranciers van goederen of diensten. Naar aanleiding van 3 concrete dossiers aan Franstalige zijde besliste de Nationale Raad van het BIV om syndici en leveranciers die in het geheim commissies op contracten bedisselen, zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk te gaan vervolgen.

Er is onlangs in 1 van de 3 dossiers rond geheime commissies een uitspraak gevallen in eerste aanleg. We willen eraan herinneren dat we de praktijk veroordelen. Het mag duidelijk zijn dat geheime commissies een vorm van concurrentievervalsing ten opzichte van syndici die het spel wel volgens de regels spelen.

En die regels zijn heel duidelijk. Als syndicus mag je wel degelijk een commissie nemen op contracten, maar uitsluitend mits het uitdrukkelijke akkoord van de Algemene Vergadering van mede-eigenaars (AV) of als het bij je aanstelling contractueel voorzien en goedgekeurd werd door de AV. Laat daarom in alle duidelijkheid en transparantie je overeengekomen ereloon en eventuele aanvullingen in je beheerscontract opnemen.

We brengen ook de pers op de hoogte van het besluit van de Nationale Raad.

Nieuwstags