Terug naar het overzicht

BIV-jaarverslag: bijna 11.000 vastgoedmakelaars in ons land

woensdag 4 mei 2022

Cover jaarverslag 2021

10.950 vastgoedmakelaars, stijgend aantal vrouwen

Eind 2021 waren er 10.950 vastgoedmakelaars actief in België. Dat zijn er bijna 200 meer dan het jaar voordien. Opmerkelijk is dat de stijgende vervrouwelijking van het beroep (ondertussen is één op de drie leden een vrouw) zich blijft doorzetten. Ook werden er afgelopen jaar 1.500 tuchtdossiers geopend en voerden we ruim 400 proactieve controles uit in de vastgoedkantoren.

Het vastgoedberoep blijft zeer populair. Het aantal nieuwe titularissen nam sterk toe (van 480 in 2020 naar 579 vorig jaar), terwijl het aantal nieuwe stagiairs stabiel bleef (935). De meeste vastgoedmakelaars (1.941) zijn actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De titularis is gemiddeld 48 jaar oud, waar de stagiair gemiddeld 33 is. 

Met name bemiddeling is populair. Syndicus blijft een knelpuntberoep over het ganse land. 453 leden staan uitsluitend op de deelkolom syndicus ingeschreven en voeren enkel die activiteit uit. Daarnaast zijn er nog 3.033 leden die op beide deelkolommen (bemiddelaar en syndicus) staan, maar waarbij we niet weten of ze beide rollen actief opnemen. Ook bij de stagiairs merken we een geringe interesse in het syndicschap. Een van de redenen waarom het BIV actie ondernam door een grootschalige syndicusbevraging te organiseren. Het doel is om na te gaan waar de pijnpunten zich bevinden. De enquête werd recent  afgesloten en wordt nu geanalyseerd.

1.500 geopende dossiers, 373 tuchtbeslissingen

Afgelopen jaar openden de Uitvoerende Kamers samen 1.500 dossiers, op basis van klachten of ambtshalve door de rechtskundig assessor. Aan Nederlandstalige zijde werden 1.013 dossiers opgestart. Wanneer de assessor, die elke klacht grondig onderzoekt, van oordeel is dat de betrokkene een inbreuk op de deontologie heeft begaan, zal hij of zij zich moeten verantwoorden op een tuchtzitting van de Uitvoerende Kamer. Vorig jaar werden 183 zware sancties uitgesproken (32 schrappingen en 151 schorsingen). Daarnaast werden er 63 waarschuwingen en 50 berispingen uitgesproken. Ook werd er in 25 dossiers een vrijspraak bekomen en vielen er 52 andere beslissingen zoals bv. een uitstel, een verzoek tot inzage van de motivering enz.

Daarnaast zet het BIV in op proactieve controles die door de rechtskundig assessor worden ingesteld en die onze referendarissen in de vastgoedkantoren uitvoeren. Deze controles zijn sensibiliserend bedoeld en gaan na of de vastgoedmakelaar aan zijn talloze verplichtingen (vorming, KBO-inschrijving, anti-witwasplicht, transparante derdenrekening, …) voldoet. Vorig jaar werden 408 kantoorcontroles georganiseerd. Deze brachten 347 dossiers met zich mee. Na tussenkomst van de rechtskundig assessor kon de meerderheid van deze dossiers hetzij met een vermaning, hetzij zonder gevolg worden afgerond.

17 nepmakelaars aan de markt onttrokken

De strijd tegen nepmakelaars gaat onverminderd voort. Vorig jaar opende onze dienst Opsporing, die illegale beoefenaars opspoort en gerechtelijk laat vervolgen, 408 nieuwe dossiers. Onze privédetectives, die op het terrein controles uitvoeren, stelden 382 inspectieverslagen op. Als een nepmakelaar zich niet regulariseert, trekken we naar de rechtbank. In 17 van de 19 vonnissen en arresten die in 2021 werden uitgesproken trok het BIV aan het langste eind. Er werden dus 17 nepmakelaars uit de markt gehaald ter bescherming van de consument.