Terug naar het overzicht

BIV blikt terug op succesvolle antiwitwasvorming

woensdag 15 mei 2024

Presentatie

Gisteren organiseerde het BIV opnieuw een vorming rond antiwitwas. Voor een volle zaal met zowat 70 vastgoedmakelaars werden de verplichtingen en belangrijke aandachtspunten in het kader van de witwasstrijd nog eens opgefrist.

Zo moeten vastgoedmakelaar-bemiddelaars en rentmeesters bij de uitoefening van hun beroep aan 10 antiwitwasverplichtingen voldoen. Denk daarbij aan het voeren van een klantenonderzoek met de bijhorende identificatieplicht, het uitwerken van een cliëntacceptatiebeleid aangepast aan het risicoprofiel van de klant, de meldingsplicht aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) bij een vermoeden van een witwasoperatie enz.

Ook voor de FOD Economie is de naleving van de antiwitwaswetgeving een belangrijk punt wanneer ze controles uitvoert in de vastgoedkantoren. Reden genoeg dus om voor het tweede jaar op rij een multidisciplinaire vorming te organiseren waarbij het thema vanuit verschillende invalshoeken werd belicht.

Zo werd om te beginnen het reglementair kader geschetst door een advocaat-expert. Vervolgens kwam een inspecteur van de FOD Economie het belang en de werkwijze van de controles toelichten die de overheidsdienst in de vastgoedkantoren verricht. Na de pauze benadrukte een diensthoofd bij de CFI het belang van de meldingen die de cel ontvangt. Tot slot kreeg het publiek een demo te zien van de antiwitwastool die een effectief hulpmiddel vormt om aan de verplichtingen te voldoen.

Wie de vorming niet kon bijwonen of wie nood heeft aan extra informatie kan terecht in onze knowledge base, waar je onder andere een uitvoerige handleiding en een lijst met atypische verrichtingen terug kan vinden.