Terug naar het overzicht

Bezondig je niet aan discriminatie

woensdag 23 februari 2022

Archiefafbeelding discriminatie
©Shutterstock

De tweede BIV-News van vorig jaar bevatte een dossier rond de strijd tegen discriminatie op de private huurmarkt. Weet dat je via de opleidingen die het BIV aanbiedt rond anti-discriminatie leert op welke manieren je kan omgaan met een discriminerende vraag van een opdrachtgever/verhuurder. Hierna brengen we ook nog enkele belangrijke zaken in herinnering.

We spreken over discriminatie als er zich een nadelige behandeling van personen met een beschermd kenmerk voordoet. Deze beschermde kenmerken zijn bv. geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, vermogen, nationaliteit enz. Gezien de woninghuurwetgeving door de gewesten wordt geregeld, is in Vlaanderen het Gelijkekansendecreet van toepassing.

 

Wat verstaan we onder discriminatie?

  • directe discriminatie: (voorbeeld: het weigeren van een kandidaat-huurder op basis van leeftijd, huidskleur, geslacht enz.);
  • indirecte discriminatie: een ogenschijnlijk neutrale handeling blijkt in de praktijk toch personen met een beschermd kenmerk te benadelen (voorbeeld: het weigeren van een hond bij een kandidaat-huurder terwijl hij een blindengeleidehond nodig heeft gezien zijn handicap);
  • (seksuele) intimidatie: (voorbeeld: de verhuurder beschimpt de huurder omwille van zijn seksuele geaardheid);
  • opdracht geven tot discriminatie: (voorbeeld: een verhuurder vraagt aan een vastgoedmakelaar om 65-plussers te weigeren);
  • de weigering van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap: (voorbeeld: het weigeren om een hellend vlak te plaatsen aan de ingang van het pand).

We benadrukken nog dat selectie niet gelijk staat aan discriminatie. De verhuurder is vrij om een keuze te maken tussen verschillende kandidaat-huurders. Alleen mag die keuze niet gebaseerd zijn op een ongerechtvaardigd onderscheid aan de hand van een van de beschermde criteria uit het Gelijkekansendecreet. Zo mag een verhuurder geen kandidaten uitsluiten die een uitkering of pensioen ontvangen. De grootte van het inkomen moet nagegaan worden en niet de aard van het inkomen.

Naast het wettelijke verbod op discriminatie, geldt er ook een uitdrukkelijk discriminatieverbod in artikel 1 van onze Plichtenleer. Wie de anti-discriminatieregels met de voeten treedt, riskeert zich voor onze Uitvoerende Kamer te moeten verantwoorden. Stagiairs zijn overigens verplicht een module rond anti-discriminatie te volgen. Titularissen kunnen deze facultatief volgen. Ook binnen het gewone vormingsaanbod komt het thema regelmatig aan bod.

Acties in Antwerpen

Ruim een week geleden stelde de stad Antwerpen het actieplan voor dat samen met het BIV en CIB Vlaanderen ontwikkeld werd om discriminatie op de Antwerpse huurmarkt te bevechten. De stad kiest daarbij vooral voor een sensibiliserende aanpak. Er zal onder andere een vorming worden uitgewerkt die zeer hands-on is: er wordt gewerkt met casussen en rollenspelen, zodat makelaars de nodige tools krijgen om in de praktijk professioneel om te gaan met discriminerende vragen van klanten. Ook zal de stad een campagne lanceren om professionals en particuliere verhuurders te informeren rond verhuren aan personen met een handicap en de aanpassingen die daarbij mogelijk zijn. Hierover later meer.

Verder werd ook meegegeven dat momenteel een sensibiliserende meting via correspondentietesten wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van de VUB. De eerste resultaten van die meting geven een aanzienlijke daling van de discriminatiegraad aan, zowel voor de discriminatiegrond etnische afkomst als fysieke beperking. De stad ontvangt het rapport van de VUB later dit jaar.