Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Beheer mede-eigendom: UK benadrukt belang van toegang tot documenten in eigen taal

woensdag 24 augustus 2016

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

De Uitvoerende Kamer (UK) heeft een vastgoedmakelaar-syndicus schuldig verklaard voor een overtreding tegen een taalregel uit het Burgerlijk Wetboek (Art. 577-11/2). Zowel artikel 1 als 78 van de Plichtenleer voorzien dat de BIV-syndicus de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake mede-eigendom dient te respecteren. Bij niet-naleving kan een syndicus aldus ook tuchtrechtelijk gesanctioneerd worden.
Het betrof hier een mede-eigendom gelegen in de Ardennen (Barvaux). De Nederlandstalige syndicus liet na binnen een redelijke termijn een Franse vertaling van het verslag van de Algemene Vergadering over te maken aan één van de mede-eigenaars. De uitspraak is eerder symbolisch van aard, want er werd geen straf aan gekoppeld.

De UK toonde zich begripvol toen de syndicus meteen erkende dat het ging om een vergetelheid, die onmiddellijk werd rechtgezet. Anderzijds wil de UK toch het belang benadrukken van transparantie in het beheer van mede-eigendommen, waarbij de toegang tot documenten in de eigen taal - van het taalgebied waarin het gebouw gelegen is - een hoeksteen vormt. “De Uitvoerende Kamer sluit zich volkomen en volmondig aan bij de ratio legis die de grondwettelijke taalvrijheid combineert met de mogelijkheid voor elke mede-eigenaar om een vertaling van stukken te bekomen in de streektaal van waar betreffende mede-eigendom gelegen is. Elke andere situatie zou een efficiënte en effectieve uitoefening van eigendomsrechten aantasten en uithollen”, luidt het.

Het taalgebruik is vrij. Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, wel een vertaling krijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars voor zover de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn. De kosten van deze vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Nieuwstags