Terug naar het overzicht

Asbestinventarisattest gemene delen verplicht op uiterlijk 31 december 2026

woensdag 15 mei 2024

appartement

Uiterlijk op 31 december 2026 moet elke mede-eigendom met een bouwjaar ouder dan 2001 voor de gemene delen beschikken over een specifiek asbestinventarisattest gemene delen. Dit is het gevolg van een decreet dat afgelopen week op de plenaire vergadering in het Vlaams parlement werd aangenomen.

Deze verplichting zal ongeacht de verkoop van het gebouw of een kavel gelden. Deze regeling komt in de plaats van de huidige verplichting om vanaf 1 mei 2025 bij overdracht te moeten beschikken over een asbestinventarisattest voor de gemene delen. De initiatiefnemers willen met deze nieuwe regeling de syndici een duidelijke kapstok geven om werk te maken van de opmaak van een asbestinventarisattest voor de gemene delen. De oude mijlpaal van mei 2025 zou immers een mogelijke bottleneck in de markt kunnen doen ontstaan waarbij individuele eigenaars die een privatief deel verkopen de dupe zouden kunnen worden van het nog ontbreken van het asbestinventarisattest.

De Vlaamse regering krijgt wel de mogelijkheid om de deadline van 31 december 2026 uit te stellen voor maximaal 2 jaar voor mede-eigendommen waar minder dan 15 wooneenheden aanwezig zijn.

Vanaf 31 december 2026 zal een eigenaar dus kunnen beschikken over een asbestinventarisattest voor de gemene delen, en zal hij de inhoud hiervan moeten meedelen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van de overeenkomst. Wat met de informatieplicht indien er voor deze datum reeds een asbestinventarisattest is opgemaakt? Het decreet voorziet dat in dat geval de inhoud ervan ook reeds verplicht aan de kandidaat-kopers aangeleverd moet worden.