Terug naar het overzicht

Antwerps Energiehuis zoekt gemotiveerde syndici voor renovatiecoaching

woensdag 27 september 2023

copropriété lumière et pénombre

Het Energiehuis van Antwerpen is via een openbare aanbesteding op zoek naar externe ondersteuning voor renovatiecoaching. Deze coaching is bedoeld voor middelgrote appartementsgebouwen die tussen 6 en 20 wooneenheden tellen en meer dan 20 jaar oud zijn.

Het takenpakket van de renovatiecoach bestaat o.a. uit: communiceren met de doelgroep, treffen van voorbereidingen voor de opmaak van een masterplan (eigenaarsbevraging, gebouwdossier,…), financiële coaching en toelichting geven op de Algemene Vergadering om tot een investeringsbeslissing te komen.

Gezien de ervaring die syndici hebben met gebouwbeheer, hoopt het Energiehuis ook syndici als renovatiecoaches aan te trekken.

 

Er wordt een infosessie georganiseerd op 11 oktober om 19u in het Ecohuis waaraan potentieel geïnteresseerde syndici kunnen deelnemen. Naast een inhoudelijke uitleg zal men er ook de administratieve procedure toelichten die geïnteresseerden moeten doorlopen om hun offerte in te dienen. Wie erbij wil zijn, dient zijn aanwezigheid via e-mail te melden aan matthias.vangoethem@antwerpen.be en dit uiterlijk op 9 oktober. Per onderneming mogen maximaal 2 personen de sessie bijwonen.