Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Algemene verplichting rookmelders tegen 2020 op til

woensdag 11 januari 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Tegen 1 januari 2020 zouden in alle Vlaamse woningen rookmelders moeten hangen. Daar zijn N-VA, CD&V en Open Vld het over eens. Verschillende parlementsleden van de drie meerderheidspartijen hebben daartoe een voorstel van decreet ingediend dat eerstdaags behandeld zal worden in de bevoegde Commissie. Op heden zijn rookmelders verplicht bij nieuwbouw, bij renovaties waarbij een stedenbouwkundige vergunning nodig is, bij huurcontracten en bij woningen die met een sociale lening werden aangekocht. De overige 60% van het Vlaamse woonpatrimonium kent die verplichting echter niet.

Nochtans vallen er in België jaarlijks beduidend meer brandslachtoffers dan in de ons omringende landen. De aanwezigheid van een rookmelder kan levens redden en dan voornamelijk ‘s nachts gezien de meeste branden dan ontstaan en slachtoffers niet ontwaken. Met het voorstel van decreet willen de initiatiefnemers de wetgeving verruimen naar alle woningen en zo eenduidigheid scheppen. Daarnaast vragen ze ook een sensibiliseringsactie in samenwerking met de lokale besturen om bewoners meer bewust te maken van brandoorzaken. Wij volgen dit verder op en houden jullie op de hoogte.

 

Nieuwstags