Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Aktes raadpleegbaar via MyMinfin

woensdag 12 december 2018

Aktes raadpleegbaar via MyMinfin

Voortaan kan elke burger alle aktes waarin hij betrokken partij is en die opgenomen zijn in de hypotheekregisters via het portaal ‘MyMinfin’ raadplegen en downloaden. Zo is het mogelijk om via deze weg je aankoopakte(s) te consulteren, schenkingsaktes van onroerend goed, leningsaktes etc. Het gaat om alle aktes die zijn opgemaakt door notarissen, exploten van gerechtsdeurwaarders, vonnissen van rechtbanken... maar ook het vonnis van een verbeurdverklaring of een beslag op onroerend goed die ingeschreven zijn in de hypotheekregisters.

"Het gaat louter om aktes die een hypothecaire inschrijving bevatten en dit sinds 2001", benadrukt de woordvoerder van FOD Financiën Francis Adyns ons. "De geraadpleegde documenten via MyMinfin vormen geen rechtsgeldig bewijs, maar zijn louter een kopie, die via het portaal voortaan snel en makkelijk kunnen worden geraadpleegd, zodat je bv. niet meer langs de kluis hoeft, waar deze belangrijke documenten vaak liggen opgeborgen", aldus Adyns.

Het portaal is toegankelijk voor elke burger met een Belgisch rijksregisternummer. Na login op MyMinfin klik je door naar ‘mijn documenten’ en vervolgens ‘akten’.

Nieuwstags