Dit nieuws is 7 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Agentschap Onroerend Erfgoed informeert

dinsdag 31 januari 2017

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Sinds de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet en het bijhorende Onroerenderfgoedbesluit gelden er informatieplichten voor bepaalde vormen van overdracht van inventarisitems of beschermde goederen en de publiciteit hieromtrent. Op de website van het Agentschap Erfgoed vind je de rechtsgevolgen van beschermd en geïnventariseerd erfgoed terug. Voor vastgoedprofessionals werd ook een handig info-document met voorbeeldclausules ter beschikking gesteld.

De informatieplichten zijn bedoeld om kandidaat-kopers en huurders tijdig te informeren over het statuut van een onroerend erfgoed en hen te wijzen op de rechtsgevolgen ervan. Op basis van die informatie kan een kandidaat-koper of huurder dan een weloverwogen beslissing nemen tot aankoop of huur van een erfgoedpand. Om nog meer duidelijkheid te scheppen over deze rechtsgevolgen heeft het Agentschap twee infobladen opgemaakt:

-  voor verkopers of verhuurders met informatie over welke informatieplichten zij moeten naleven;

-  voor kandidaat-kopers of -huurders waarin helder wordt uiteengezet wat de rechtsgevolgen zijn, verbonden aan een beschermd of geïnventariseerd onroerend goed.