Terug naar het overzicht

Administratieve doorhaling in de KBO voor vennootschappen die UBO-formaliteiten niet naleven

woensdag 21 februari 2024

vergrootglas

Administratieve doorhaling in de KBO voor vennootschappen die UBO-formaliteiten niet naleven

Ondernemingen die hun UBO-verplichtingen niet vervullen kunnen sinds eind 2023 administratief worden doorgehaald in de KBO. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘uiteindelijke begunstigde’ van een vennootschap of andere juridische entiteit. Deze uiteindelijke begunstigden worden verzameld in het UBO-register. In het kader van de antiwitwaswet is elke vennootschap verplicht om zijn uiteindelijke begunstigden te registreren via het Myminfin-portaal.

Een wijziging aan het Wetboek Economisch Recht door de wet van 5 november 2023 betreffende diverse bepalingen inzake economie die op 21 december 2023 in werking is getreden, vermeldt drie redenen die tot een automatische doorhaling leiden van vennootschappen die niet aan hun UBO-verplichtingen voldoen:

  • Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete.

  • De onderneming heeft minstens 1 jaar niet voldaan aan haar verplichting om haar gegevens in het UBO-register bij te werken;

  • De onderneming heeft geen informatie over de uiteindelijke begunstigden doorgegeven en gedurende minstens 7 jaar niets gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De KBO-beheersdienst zal ondernemingen die niet hebben voldaan aan deze formaliteiten met betrekking tot het UBO-register ambtshalve doorhalen. Hoewel deze schrappingen louter administratief zijn, hebben ze verregaande gevolgen. De betrokken entiteiten kunnen nog steeds juridisch bestaan, maar hun operaties en relaties met derden, zoals banken, kunnen beperkt of zelfs volledig gestaakt worden. De KBO gaf recent aan al ruim 7.000 entiteiten, over alle sectoren heen, te hebben doorgehaald. De ambtshalve doorhaling wordt ingetrokken zodra, volgens de FOD Financiën, de nodige formaliteiten zijn vervuld m.b.t. het UBO-register. 

We benadrukken dat het hier gaat om het naleven van de UBO-verplichtingen van je eigen vennootschap. Het betreft dus geen vastgoedmakelaars die niet aan de verplichtingen rond het identificeren van de uiteindelijk begunstigden van hun klanten voldoen.

Meer info kan je vinden op deze webpagina van de FOD Economie.