Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Actieplan Asbestafbouwbeleid in nieuwe fase

donderdag 6 december 2018

Mensen die aan het bespreken zijn
©BIV

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet goed. Dit gebeurde na advies van de Minaraad en van de SERV. Het voorontwerp omvat een actieplan rond asbestafbouwbeleid, met onder andere het invoeren van een verplichte asbestinventaris.

De verplichting tot inventarisatie komt er tegen 1 januari 2032 voor alle eigenaars van gebouwen met bouwjaar 2000 of ouder. Als deze constructie onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom valt, wordt zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor elk privatief deel een afzonderlijk asbestinventarisattest uitgereikt.

De inventaris zal ter plekke worden opgesteld door een asbestdeskundige (die gecertificeerd moet zijn). Hij spreekt zich uit over de asbesthoudende materialen en de manier waarop die moeten worden verwijderd. Al deze gegevens worden verzameld  in de databank van OVAM. Het zal ook OVAM zijn die de asbestinventarisattesten zal afleveren. Vastgoedmakelaars zullen deze databank kunnen consulteren, het is nog niet duidelijk of de consultatie van deze databank betalend zal zijn.

Er komt een informatieverplichting aan de hand van een asbestinventarisattest bij de verkoop van toegankelijke constructies met bouwjaar 2000 of ouder. Dit zal een gelijkaardige grondslag kennen als bestaande informatieplichten bij verkoop van onroerend goed zoals het EPC-attest, bodemattest en attest elektrische installaties. Deze verplichting gaat wel pas in op een datum die de Vlaamse Regering nog zal bepalen.

Zodra een verhuurder over een geldig asbestinventarisattest beschikt zal hij zijn huurder hierover moeten informeren. Het tijdstip van het bekomen van het attest kan de verhuurder vrijwillig kiezen en wordt niet gekoppeld aan het aangaan van een nieuw huurcontract. De Minaraad en de SERV stelden voor om de informatieplicht aan de huurder aan de hand van een asbestinventarisattest uit te breiden tot elk nieuw huurcontract, maar hier werd dus niet op ingegaan. Over het voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Wordt vervolgd.

Nieuwstags